Dilbilim ve Çeviri (ÇAM 235)
(DBÇ)

'Dilbilim ve Çeviri' adlı ders kapsamında dilbilimine ilk bir giriş yapılıp çeviri ve çeviribilimle ilişkisi ele alınmaktadır.