Çeviri Yaklaşımlarını Anlama ve Yorumlama II
(Çeviri Yaklaşımları)

Çeviri Yaklaşımlarını Anlama ve Yorumlama II dersi, Çeviri Yaklaşımlarını Anlama ve Yorumlama I dersinin devamı niteliğindedir. Bahar döneminde yapısalcı yaklaşımları geride bırakıp daha ağırlıklı olarak işlev, çevirmen, bağlam, durum, davranış, ideoloji kavramlarını irdeleyen yaklaşımları anlayıp yorumlama çalışacağız. Bu dönem derse katılan öğrenciler arasınava kadar konularla ilgili ayrıntılı sunumlar yapacaklar. Arasınav haftasından sonra çeviribilimde oldukça güncel olan konulara bakacağız.

Dersin temel kaynağı "Übersetzungstheorien-Eine Einführung" olmakla beraber her bir konu için ayrı kaynaklar da kullanılacaktır -ilgili kaynaklar hafta hafta derste belirtilecektir.